Tiruchendur -- Kanda Sasti 2001 images / Shanmukha Vilasa
Previous Home Next
Shanmukha Vilasa

Shanmukha Vilasa -- raising the floodlights at dusk