Sri Subrahmanya Swami Devasthanam, Tiruchendur, South India
 

Sadhu Sadhananda Seva Gurukulam

Home for Destitute Children, Tiruchendur

Gurukulam assembly Gurukulam assembly Meal time Meal time
Gurukulam assembly Gurukulam assembly Meal time Meal time
Sankaracarya visit Sankaracarya visit Sankaracarya visit Sankaracarya visit
Sankaracarya visit Sankaracarya visit Sankaracarya visit Sankaracarya visit

Sadhu Sadhananda Seva Gurukulam home page